STARRE VOERTUIGKERINGEN

Als er weinig ruimte is en een betrouwbare bescherming tegen doorbraak vereist is, dan is de starre DELTABLOC® voertuigkering de eerste keus. Door moderne inbeddingsmethodes wordt een goede bescherming bij botsingen geboden waarbij de voertuigkering tot prestatieklasse H2 niet verschuift.

  • geen onderhoud
  • ideaal voor middenbermen waar weinig ruimte is
  • ideaal voor het afschermen van obstakels
  • starre werking zonder uitbuiging bij aanrijding
  • symmetrisch en asymmetrisch ontwerp
  • ontworpen voor de DB ‘2-in-1’-methode

Hoewel de DELTABLOC® starre voertuigkering bij een botsing niet verschuift, is deze tóch veilig voor inzittenden van personenauto’s vanwege schokindex ASI B. Het geoptimaliseerde DELTABLOC® profiel is in een serie botsproeven geperfectioneerd om de weggebruiker een grotere veiligheid te bieden.

VOOR MIDDENBERMEN EN ZIJBERMEN
H2 | W1 | ASI B

In de asfalt toplaag opgenomen en star zonder de veiligheid van de inzittenden tekort te doen!

DB 80E symmetrische middenberm voertuigkering
DB 80AS-E asymmetrische zijberm voertuigkering

Product- informatie

Technische Informatie

Product Informatie

Technische Informatie