DILATATIEVOEGEN EN ACCESSOIRES

Bruggen zijn complexe constructies. Bij een moderne voertuigkering voor een brug moet met dilatatievoegen, brugranden, verschillende typen fundaties en drainagemethoden rekening worden gehouden. Voor alle DELTABLOC® voertuigkeringen  voor bruggen is een groot assortiment accessoires leverbaar. Alles wat u nodig heeft voor optimale veiligheid.

  • geïntegreerde hydraulische en mechanische dilatatievoegen
  • maatwerk met behulp van paselementen
  • speciale overgangselementen voor vloeiende overgangen van de wegberm naar de brug

BRUGGEN BEWEGEN

DAAR KUNNEN WE MEE OM GAAN

Een brugafscherming moet mee kunnen bewegen met de brugconstructie ten gevolge van de natuurlijke temperatuurschommelingen. Verschillende mechanische en hydraulische DELTABLOC® accessoires zijn beschikbaar om zowel de laterale als de complexe tweerichtingsbewegingen op te vangen.

Hydraulische dilatatievoegen tot 900mm lateraal en 150mm radiaal
Mechanische dilatatievoegen tot 300mm lateraal

Product- informatie

Technische Informatie

Product Informatie

Technische Informatie