EP IN HET WERK GESTORTE MIDDENBERM VOERTUIGKERING

Met de EP 80-serie is de in het werk gestorte middenberm voertuigkering opnieuw uitgevonden. Ongeacht of u een smalle installatie in één rij nodig heeft of dat het wegdek hoogteverschillen bevat, u kunt binnen de EP-serie een oplossing vinden: 3-kern systemen, variabele hoogte en breedte, nieuwe  constructienaad koppelstukken.

  • EP 80B-E in asfalt toplaag opgenomen
  • EP 80Ba op asfalt geplaatst
  • EP 80Bs op verdicht puin geplaatst

De EP 80 is getest op allerlei ondergronden voor onbeperkte toepassing op betonnen en asfalt wegen. Bij een serie botsproeven is de EP 80-serie op verschillende wegstructuren en bij verschillende toepassingsmethodes met vlag en wimpel geslaagd.

DE EP 80 IN HET WERK GESTORTE SERIE : DE BESTE PRIJS/KWALITEIT VERHOUDING VOOR EEN VEILIGE MIDDENBERM VOERTUIGKERING

De EP 80 is getest op allerlei ondergronden voor onbeperkte toepassing op beton, asfalt en verdicht puin.

EP 80B-E

STAR – OP ASFALT GEPLAATST

De EP 80B-E is ideaal voor plaatsing op de bitumineuze onderlaag. Het wegdek kan tegen de voet  van de voertuigkering worden aangelegd. Bij botsingen blijft het systeem op zijn plaats waardoor de beheer- en onderhoudskosten zeer laag zijn.

  • H2 | W2 | ASI B
  • CE-gecertificeerd

EP 80B-E Productgegevensblad

EP 80Ba

STAR - OP ASFALT GEPLAATST

Bij de aanleg van moderne snelwegen en bij renovatie van snelwegen wordt vaak een betonnen voertuigkering gespecificeerd die op het wegdek staat. De EP 80Ba voldoet hieraan met zijn stevige en stabiele ontwerp en garandeert een langere levensduur dan veelal wordt gevraagd.

  • H2 | W2 | ASI B
  • CE-gecertificeerd

EP 80Ba Productgegevensblad

EP 80Bs

SEMI STAR - OP VERDICHT PUIN GEPLAATST

De EP 80Bs is de voordeligste voertuigkering in de EP-serie. Er hoeft geen dure fundering of ondergrond te worden aangelegd. Speciaal voor plaatsing in twee rijen of voor wegbermen is de EP 80Bs de ideale oplossing.

  • H2 | W3 | ASI B
  • CE-gecertificeerd

EP 80Bs Productgegevensblad