AFSCHEIDINGEN VOOR SMALLE BERMEN

In zijbermen worden meestal stalen vangrails gebruikt omdat de vereiste prestatieklasse er minder groot hoeft te zijn dan in de middenberm.  Maar er zijn ook situaties waar in deze bermen een goed functionerende betonnen voertuigkering de betere oplossing is vanwege:

  • een hogere prestatieklasse
  • een kleinere werkende breedte
  • een geringe overhanging van een voertuig

DELTABLOC® voertuigkeringen zijn ontworpen voor combinatie met stalen vangrails als een totaaloplossing voor de bermen. Daarom vormen geteste overgangen naar stalen vangrails een integraal onderdeel van het leveringspakket.

DE SEMI-STARRE ‘DB 80F’

KEREND VERMOGEN H2 IN DE BERM

De ‘DB 80F’ heeft botsproeven ondergaan op een verdichte puinstrook. Voor smalle bermen is dit systeem een voordelige betonnen voertuigkering met prestatieklasse H2. De afscheiding wordt op stalen palen verankerd en heeft zo een bijzonder smalle werkende breedte.

 

  • de semi starre DB 80F - H2 | W3 | ASI B
  • botsproeven op een verdichte puinstrook

 

 DB 80F Productgegevensblad